Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

hedonizm
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viabanshe banshe
hedonizm
3238 87f0 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe

November 07 2018

hedonizm
3401 1b52 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarudaizia rudaizia
hedonizm
Potrzebuję mocnych bodźców
Wrażenia, że zapiera mi dech
— Sitek "Zapiera dech"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarudaizia rudaizia
hedonizm
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
hedonizm
5721 a68d
Reposted fromkarahippie karahippie viarudaizia rudaizia
hedonizm
4632 9bcd
Reposted fromretaliate retaliate viarudaizia rudaizia

November 05 2018

hedonizm
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaToshi Toshi
hedonizm
4908 6cd2 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viabanshe banshe
hedonizm
2465 a3c6 500
Reposted fromlouse louse viaaknatazs aknatazs
hedonizm
4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabanshe banshe

November 02 2018

hedonizm

Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie!

— Astrid Lindgren
Reposted fromstrangeee strangeee viabanshe banshe
hedonizm
8351 dfc3 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viabanshe banshe
hedonizm
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viaAmericanlover Americanlover
hedonizm
5723 a7c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

October 31 2018

hedonizm
hedonizm
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee viaToshi Toshi

October 29 2018

hedonizm
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazoi zoi
hedonizm
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie viazoi zoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl